Když si člověk na vlastní kůži zažije horor jménem žádání o půjčku v bance, nejednou se zařekne, že se k něčemu podobnému už nikdy nepropůjčí. Že mu to jednou stačilo. A nelze jeho pohnutky nechápat.
Jenže peníze jsou k životu nezbytně zapotřebí, a pokud mu dojdou, stojí před dilematem, zda se bez nich pokusit nějak obejít anebo odvolat to, co jím bylo vyřčeno výše.

platba

Je možno se přiklonit k té či oné variantě. Anebo zvolit pověstnou zlatou střední cestu. Jež je v tomto případě vlastně tím nejlepším, pro co se po penězích dychtící člověk může rozhodnout.
Tato ‚třetí cesta‘ se nazývá nebankovní americká hypotéka a je v ní ukryto prakticky to nejlepší ze všech půjček, jaké tu kdy byly.
Člověka potěší kupříkladu už i jenom to, že se jedná o zdroj financí, jenž člověka nijak neomezuje v možnostech jejich využití. Peníze získané tímto způsobem lze použít na cokoliv, splácení jiných půjček či exekucí nevyjímaje.

Skvělé je to, jakou rychlostí je o půjčce rozhodnuto.
Těm, kdo mají hlouběji do kapsy, určitě přijde vhod, že jsou tu peníze poskytovány podle potřeby až na třicet let, což obnáší takové snížení splátek, že si je může dovolit prakticky každý. A nikdo tím není spoután jako okovy, každý může v případě zájmu kdykoliv vše předčasně splatit a třeba přejít ke konkurenci. A vlastně i ty úroky jsou tu docela líbivé, nepříliš se lišící od těch bankovních; a to je lze nejednou ještě vylepšit tím, že si člověk přivede ručitele, jenž za onu půjčku převezme svůj díl odpovědnosti. https://www.slavia-pojistovna.cz/cs/obcanske-pojisteni/pojisteni-obcanske-odpovednosti/

mince

Problematické žadatele bezesporu nenechá chladnými to, že zde poskytovatel půjčky zkoumá příjmy žadatele a eventuálně i záznamy v registru dlužníků, ale lze zůstat v klidu, protože tu nikdo nedělá vědu z maličkostí a nad lecčím se přimhouří oko.
Člověk tu prostě dá do zástavy nějakou svoji nemovitost a zakrátko má opět prostředky na to, aby žil jako slušný člověk. Člověk, který se nemusí za nic stydět. Samozřejmě pokud své závazky následně zodpovědně splácí.