V roce 1998 si průmyslový podnikatel z Rakouska, Johann Rosenzopf, položil otázku, jak zabránit narůstající dětské obezitě a jak zabránit klesající sportovní aktivitě dětí po celém světě. Přišel tedy s nápadem uspořádat jednou za čtyři roky olympijské hry určené sportovcům ve věku 14 – 18 let. Zpočátku narazil na negativní názory, nicméně tuto myšlenku se mu podařilo prosadit, a tak od roku 2010 se ti nejnadanější mladí sportovci můžou těšit na sportovní klání, které bylo výsadou pouze seniorských sportovců.

kruby

Myšlenku přitáhnout více českých dětí ke sportu v České republice rozvíjí i Český olympijský výbor a vypomáhá si dvěma soutěžemi, prostřednictvím kterých si mladí sportovci republiky můžou měřit síly. Jsou to Sazka Olympijský víceboj a Olympiáda dětí a mládeže.

Sazka Olympijský víceboj
Tento sportovní program vznikl ve spolupráci Českého olympijského výboru se společností Sazka. Díky této spolupráci tak vznikl poměrně nedávno projekt, který není určen dětem, které se sportu věnují aktivně v mnoha sportovních odvětvích, ale dětem ze základních škol a odpovídajících ročníků z víceletých gymnázií. Účelem projektu je zprostředkovat sport ne jako soustavnou dřinu, ale především jako zábavu a jako možnost navazovat nové vztahy mezi vrstevníky. 
Každé škole, která se do projektu přihlásí, jsou nabízeny dva programy:

–          Olympijský diplom– prostřednictvím tohoto programu žáci v hodinách tělocviku zjišťují své silné a slabé stránky v oblasti fyzické aktivity.
–          Olympijský odznak– v rámci tohoto programu jsou nejtalentovanější žáci vysílání přes dílčí kola až do republikového finále, kde mají možnost poměřit své síly s vrstevníky. Pomyslnou třešničkou na dortu pak pro žáky může být setkání se známými českými olympioniky.
 
Olympiáda dětí a mládeže
Český olympijský výbor samozřejmě propaguje dětský sport i mezi těmi dětmi, které se sportu věnují odmalička na klubové úrovni, proto od roku 2003 organizuje republikovou Olympiádu dětí a mládeže, kde sportovci z různých koutů republiky mají možnost reprezentovat svůj kraj. Sportovní klání se sestává nejenom ze samotného sportovního soupeření, ale i ze všech oficialit, které mají možnost absolvovat již dospělí sportovci na oficiálních olympijských hrách. Mladí sportovci jsou tak účastni slavnostního nástupu, jsou přítomni zapálení ohně a vztyčení olympijské vlajky a bydlí taktéž v olympijské vesnici a v případě úspěchu ve své disciplíně obdrží medaili.

stopky
 
Mladí sportovci mají možnost změřit své síly v těchto odvětvích: atletika, badminton, baseball, basketbal, cyklistika, florbal, fotbal, házená, jachting, karate, kolečkové brusle, moderní gymnastika, orientační běh, plavání, plavání hendikepovaných, sportovní gymnastika, sportovní střelba, stolní tenis, synchronizované plavání, tenis, triatlon, volejbal.

Nezařazené