Častá otázka, která padne, když se s někým novým seznamujeme je kde pracujeme či jestli ještě studujeme. Poté ale většinou následuje otázka populární i u pohovorů do zaměstnání a tou je jak trávíme volný čas. Tato skutečnost o nás totiž může říct více než si dokážeme představit.

Jedna věc je totiž jak trávíme náš čas, když za to dostáváme zaplaceno. Peníze totiž většinou potřebujeme pro základní potřeby jako bydlení, potrava a šatstvo. Poté to jestli ve volném čase děláme další věci, které nás baví a máme zase za ně nějaké příjmy či ne ukazuje jak moc jsme dané věci oddaní.

bankovky a mince

Záleží především na motivaci k provádění dané činnosti. Pokud je tou motivací výdělek nad rámec našeho hlavního zaměstnání, může to znamenat třeba velké odhodlání dosáhnout nějaké peněžní částky například k pořízení něčeho, co chceme či potřebujeme. Také může tou motivací být dělání něčeho co nás baví, ku příkladu vytváření ručních výrobků, které sice poté prodáváme, takže je z toho určitý zisk, ale motivace provozovat tuto činnost je jiná než hmotné výdělky.

Také se můžeme věnovat neziskové činnosti, ale přesto prospěšné pro společnost, jako jsou třeba charitativní sbírky. Další tak zvanou skupinou, která se dá provozovat ve volném čase je investice do nás samotných. Pod tímto si můžeme představit například cvičení, či vzdělávání se v oboru, který nás interesuje.

žena čte knihu

Posledním typem volno časových aktivit jsou relaxační činnosti. Čtení, sledování filmů a seriálů, poslouchání hudby a tak dále. Přesto že na první pohled jsou tyto aktivity bez zvláštního přínosu pro nás, tak nás tvoří z velké části. Knihy bývají často vzdělávací a totéž filmy a hudba. Mohou nám například pomáhat s cizím jazykem či s udržením dobrého mentálního stavu.

Volný čas a jeho trávení je velký indikátor toho kdo jsme jako individuální lidé. To co ve volném čase děláme z nás vytváří jedinečné bytosti.