Už dlouho plánujete s dÄ›tmi skvÄ›lou cestu za poznáním a uÄením v terénu? V nedávné dobÄ› jste se uÄili o tom, jak lidé v minulosti pracovali, jakou mÄ›li obživu a také jak se oblékali? Rádi byste jim tedy ukázali, jak se vyrábÄ›lo například nádobí, jak jej lidé vyrábÄ›li na hrnÄířském kruhu anebo jak si svítili pomocí svíÄek, které sami udÄ›lali? Potom jsou tu pro Vás Å¡kolní výlety ve Å tamberku, které jsou pro dÄ›ti jako na míru uÅ¡ité. Programy na celý den jsou totiž sestavovány podle vÄ›ku dÄ›tí, aby na nÄ› nebyly hry příliÅ¡ těžké Äi naopak tak snadné, že by je nebavily.

Mnoho možností k vidění

Å kolní výletyjsou k tomu, aby se žáci pobavili, ale zároveň se dozvÄ›dÄ›li nÄ›co užiteÄného, nÄ›co, o Äem se například uÄili Äi budou uÄit. BuÄte tedy tím uÄitelem, který je bude doprovázet svoji třídu na skvÄ›lém výletu, který bude veden odborníkem, průvodcem, který to s dÄ›tmi umí a zvládne odpovídat na vÅ¡echny jejich zvÄ›davé dotazy a také si s nimi zahraje ty nejlepší hry, které budou nejen sportovní, ale také vÄ›domostní. Tak proÄ to nezkusit, proÄ nezabavit dÄ›ti skvÄ›lými aktivitami, aby si svůj výlet skuteÄnÄ› užily? PÅ™ijeÄte se podívat k nám a rozhodnÄ› neprohloupíte.

Nezařazené