Když se půjdete o víkendu projít do lesů kolem ŽEBĚTÍNA, jedné z městských částí města Brna, řeknete si: „ nádherná příroda, tady si člověk opravdu užije klidu a všeho, co les nabízí“.                  
spadané listy
Ovšem nebude to dlouho trvat a budete vyvedeni z omylu:
za dob komunistické éry zde byl totiž vybudován rozsáhlý závodní okruh – v informačním středisku města Brna se o této atrakci hovoří v superlativech. Z pohledu běžného občana přilehlých městských částí, zejména pak z pohledu lidí, kteří mají alespoň nepatrný soucit s přírodou, byl tento počin hanebným zločinem proti ní. O víkendech pravidelně a někdy i ve všední den můžete slyšet hlasitý řev motorů a pískot pneumatik, vskutku harmonický zvuk při procházce lesem.  
závodní auto
Člověku je z toho do breku a je to prostě k vzteku, jak peníze a zisk neustále vítězí nad zdravým rozumem! Nemluvě o zvířatech, které v lese žijí.
První hrozná zkáza pro zvěř a vše živé byla samotná výstavba. Na místě dnešního Masarykova okruhu byl kdysi nádherný rybník, nazývající se „ČERNOCKÁ!“, kam jsme jako děti chodívali v zimě bruslit. Muselo to být nádherné. Byl součástí lesa a sloužil jako útočiště mnoha živočichům a také jako napajedlo. Poté byla zvěř vyhnána ze svých obydlí, rybník zasypán a vítězem se na celé čáře stal asfalt, beton, hluk a spousta pneumatik a zplodin.

Jak mohli něco takového naši předkové dopustit je dodnes nepochopitelné, škoda, že se tehdy ještě lidé tolik báli vyjádřit svůj názor, bojí se i dnes, to je jisté a mnohým zalepí pusy peníze. Stále více chápu, když se ekologičtí aktivisté přivazují ke stromům a chtějí je zachránit, lidská hloupost ohledně ničení přírody totiž opravdu zachází až příliš daleko!
Nic proti motorovým vozidlům, jsou jistě velkým přínosem pro lidstvo, ale stačilo by, pokud by nám sloužila pouze k pomoci přemístit se lépe ke vzdáleným místům.

Koukat se na ně, jak se předjíždějí a hlavně: Ničit kvůli nim les a domov zvířatům, to je velká hloupost a neomalenost! Jediným přínosem, který pro nás brněnský Masarykův okruh má, jsou zase PENÍZE, z těchto peněz bychom ale radost mít určitě neměli! Zaplatili za ně daň především zvířata a platíme za ně daň také my, kteří se chceme projít v klidu v krásném lese. Místo toho posloucháme řev motorů. Ta zvěř, která neutekla, musela jistě ohluchnout…
 daněk evropský
A jestli je na Brno někdo hrdý, kvůli tomu, že jsme v lese postavili závodní dráhu, tak také nechápu…, je to spíše ostuda!

Hořké díky posílám všem, kdo se na výstavbě podíleli a hlavně těm, kdo měli tento ohavný nápad!

Nezařazené