Jsi ve čtvrtém ročníku střední školy, chemie ani biologie ti nejde, matematiku nechápeš a tvoje tendence směřují k humanitním vědám? Pak vyzkoušej obor Mezinárodní teritoriální studia. Můžeš je studovat například v Brně na Mendelově univerzitě či v Praze na samotné Univerzitě Karlově.
muž v knihovně
V čem studia spočívají? Studia zahrnují znalost vybraných teritorií – například Evropy, Severní Ameriky či Afriky. Obor nabízí tak geopoliticky zaměřené předměty zkoumající historii, politologii a geografii daných teritorií, které daná škola nabízí. Mimoto je nutností znát cizí jazyky, což je v dnešní době nesporná výhoda – spousta oborů teritoriálních studií tak nabízí široké množství jazyků – od angličtiny, ruštiny až po čínštinu či novořečtinu.
Studuje se většinou 3 roky na bakaláře a 5 let na magistra jako na jiných vysokoškolských oborech. V průběhu je důležité odevzdávat seminární práce, číst doporučenou literaturu, sledovat aktuální dění a umět své projekty prezentovat. Nesmírnou výhodou těchto studií je jejich podpora pro výjezd do zahraničí skrze projekty Evropské unie či meziuniverzitní dohody.
Po představení oboru nepochybně přemýšlíte nad tím, co z toho vlastně můžete být? Pokud vás zajímá státní správa, tak můžete pracovat na ministerstvech nebo jako diplomat a reprezentovat tak naši zemi. Pokud spíše tíhnete k žurnalistice a médiím, pak i v této sféře můžete pracovat. Další uplatnění je skutečně široké – díky jazykovým znalostem se můžete uplatnit ve firmách specializujících se na mezinárodní obchod, můžete pracovat v neziskových a humanitárních organizacích, můžete psát knihy a můžete samozřejmě vaše vědomosti předávat dál a svoji teritoriální specializaci uplatnit jako učitelé na vysokých školách. Možností je skutečně mnoho.
výcvikový kurz
Pokud by vás daný obor zaujal, najděte si podrobnější informace na školách, které obor nabízejí. Navštivte veletrhy vysokých škol a přečtěte si něco od lidí, kteří s danou školou mají zkušenosti. Fakulty rovněž nabízejí dny otevřených dveří, kde si můžete školu projít, o oboru se dozvědět od studentů, kteří ho zrovna studují a zúčastnit se probíhajících přednášek.
Možná se budete divit, ale sociální vědy nabízejí mnohem více oborů, než si myslíte. Projděte si co nejvíce můžete, abyste vybrali dobře! Nikdy není pozdě obor změnit, ale nikdy není na škodu udělat maximum pro první dobrou volbu!

Nezařazené